1. Identiteit > “dit zijn wij”

We zijn een katholieke dialoogschool; alle kinderen zijn bij ons welkom. We vertellen hen het verhaal van Jezus, maar gaan ook in dialoog met andere levensbeschouwingen. We voeden elk kind op met respect voor zijn eigenheid, maar zijn tegelijk gericht op het samenleven met anderen.

2. Aanbod > “dit bieden wij aan”

In het kleuteronderwijs streven wij de ontwikkelingsdoelen na en in het lager onderwijs proberen we de eindtermen te bereiken, zoals het door de Vlaamse overheid opgelegd wordt. De verschillende leerplannen bieden ons de mogelijkheid om schooleigen leerlijnen uit te bouwen.

Krachtlijnen hierbij zijn:

  • Wij geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind.
  • Wij willen dat het kind eigenaar wordt van zijn leren.
  • Wij stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.
  • Wij streven samenwerking en goede communicatie na.
  • Wij dragen bij tot een creatieve en positiefkritische deelname aan de maatschappij.

3. Aanpak > “zo doen wij dat”

In een krachtige leeromgeving proberen wij met een open en ontmoetende stijl ons onderwijs aan te pakken, zodat elk kind een positief zelfbeeld ontwikkelt en in de relatie tot anderen zorg, respect en vertrouwen toont.

In onze lessen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind door de werkelijkheid op te zoeken buiten de klas en via allerlei media de klas binnen te brengen.

We proberen de talenten van elk kind te ontdekken om de groeimogelijkheden te stimuleren.

We bieden kinderen leerstrategieën aan en maken hen onderzoekvaardig.

Hun vorderingen brengen we systematisch in kaart en bespreken die met het kind en zijn ouders.

Als leerkrachten blijven we professionaliseren en als team zetten we onze competenties complementair in.

4. Zorg > “zo helpen wij”

Elk kind is uniek! Via ons zorgbeleid scheppen wij gelijke onderwijskansen voor iedereen. Zowel kinderen die dreigen uit de boot te vallen als kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong blijven we via differentiatie uitdagen om tot groei te komen.

Een brede evaluatie geeft ons de kans om doelgericht aan deze ontwikkeling te bouwen. Hierbij houden we ook rekening met de thuissituatie. Samenwerking en overleg, zowel intern als extern, zijn cruciaal om de groeikansen te optimaliseren.

De zorgwerking op onze school start vanuit een brede basiszorg in de klas zelf. In overleg met het zorgteam en het CLB kan uitgebreide zorg aangeboden worden naargelang de specifieke onderwijsbehoeften.

5. Organisatie > “ zo pakken wij dit samen aan”

Onze school gaat uit van een sterk overwogen visie.

We streven naar een sterke betrokkenheid van alle geledingen: schoolbestuur, directie, leerkrachtenteam, ouders én leerlingen. Dit gebeurt vanuit een sterk, gedeeld leiderschap.

Door reflectie en zelfevaluatie proberen we onze werking voortdurend bij te sturen en te verrijken. Hierbij staan we steeds open voor vernieuwing.

September 2018
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Calendar

Kalender / Volgende evenementen

DO 06/09

Eerste schooldag, welkom aan alle kindereren en ouders op onze school. We starten samen om het instapmoment van nieuwe

Meer info
DO 06/09

Eerste schooldag, welkom aan alle kindereren en ouders op onze school. We starten samen om het instapmoment van nieuwe

Meer info
Image Image