Schoolraad

Functie: De schoolraad heeft als doel samen te werken aan de uitbouw van het onderwijsgebeuren in de school en hierbij steeds het opvoedingswelzijn van het kind centraal te stellen. De schoolraad bestaat uit drie groepen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers, met name: het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. De directeur is adviserend lid van de schoolraad.

Taken en werkingen: Elke geleding (groep) heeft een eigen inbreng, een eigen visie gekoppeld aan het respect voor die van een andere geleding. De geledingen werken en bouwen samen aan een werking waarin het opvoedingswelzijn van het kind centraal staat. Elk lid spreekt daarbij niet uit persoonlijke naam, maar in naam van de achterban die hij of zij vertegenwoordigt en zal daarvoor moeten peilen wat er bij die achterban leeft. Het is de bedoeling dat de schoolraad geen papieren orgaan zou zijn, maar een stuur -, denk - en richtgroep van lokaal onderwijs.

Ouders: Isaura De Sauter, Heleen Dejaegher, Joke Sette

Personeel: Valerie Lekens, Karen De Pauw

Adviserend lid: Ann Stael (algemeen directeur Sint- Rembert), Pol Vlaeminck (directie)

Lokale gemeenschap: Ann Pattyn, Johan Verplancke

Image Image