Scholengroep Sint- Rembert

Scholengroep Sint-Rembert staat voor modern en degelijk onderwijs. Elk talent krijgt een eigen accent. Onze scholen bieden een dynamische onderwijsomgeving, waarbij men afhankelijk van de leeftijd en de talenten van de kinderen en jongeren, andere accenten legt.

Ontstaan en organisatie

De scholengroep ontstond in 1996 door de samensmelting van de vzw Sint-Vincentiusinstituut en de vzw Sint-Jozefsinstituut. In de loop van de volgende jaren sloten nog enkele scholen aan. De scholengroep groepeert de vrije secundaire scholen van Torhout, Lichtervelde, Koekelare en Zedelgem samen met tien vrije basisscholen (waarvan een voor buitengewoon onderwijs) in Torhout, Lichtervelde, Aartrijke en Handzame en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Torhout.

De scholengroep is verder ook actief op het vlak van de voor- en buitenschoolse opvang en heeft een internaat voor jongens en meisjes uit het secundair onderwijs. Zo kunnen kinderen en jongeren er vanaf 0 tot 19 jaar terecht. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn samengevat in onze missie en visie.

Leerlingen

De scholengroep Sint-Rembert had op 1 februari 2018 exact 7087 leerlingen. Het gaat om 3591 leerlingen in het basisonderwijs in elf scholen (Oefenschool, Sint-Henricus, Ten Parke, Driekoningen, 't Vlot Lichtervelde, Wijnendale, de Torretjes en de Tweesprong Handzame-Edewalle, Zedelgem Dorp en Zedelgem De Leeuw, Vrije Basisschool van Aartrijke). Daarnaast volgen 3496 leerlingen les in het secundair onderwijs, verspreid over acht secundaire scholen, die vanaf de tweede graad de onderwijsvormen aso, tso en bso aanbieden. Aan de scholengroep is ook een internaat verbonden met 212 internen.

Scholengemeenschappen

Sinds 1 september 1999 vormen de secundaire scholen van de scholengroep Sint-Rembert samen met het Margaretha-Maria Instituut van Kortemark een nieuwe scholengemeenschap, Scholengemeenschap Houtland. Hier krijgen zo’n 5000 leerlingen secundair onderwijs in verschillende studiegebieden. Sinds 1 september 2012 maakt de BuSo-school 'De Wissel' (het vroegere Tordale) ook onderdeel uit van de scholengemeenschap Houtland.

De basisscholen van Aartrijke, Zedelgem de Leeuw en Zedelgem Dorp, Torhout en Lichtervelde maken deel uit van de scholengemeenschap Rembertbasis.

HET SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De vzw Scholengroep Sint-Rembert wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, hierin gemandateerd door de Algemene Vergadering.

Voorzitter is de heer Michel Roggeman. Mevrouw Ann Stael is de algemeen directeur van de scholengroep Sint- Rembert.

Scholengroep Sint-Rembert
Bruggestraat 23
8820 Torhout
Tel: 050/23 15 10
Fax : 050/23 15 20
info@sint-rembert.be

Image Image