Oudercomité De Leeuw v.z.w.

Doelstellingen: Met het oudercomité proberen we de supportersclub van onze school te zijn. We ondersteunen en helpen waar mogelijk, maar we amuseren ons ook.

Functie: De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te versterken. Dit kan alleen maar als er een goede doorstroming van informatie bestaat.

Via samenwerking en het organiseren van een waaier van activiteiten kan het doel bereikt worden. Dit gebeurt o.a. door het ondersteunen van pedagogische activiteiten (zoals theatervoorstellingen tijdens schooltijd), het verlenen van helpende handen bij vele schoolse activiteiten (Eerste Communie, kippenfestijn, …), het aankopen van didactisch materiaal, …

Zelf staan zij in voor enkele enthousiaste projecten.

Het kriebelteam verzorgt de jacht op “Luuk de Luis”, het verkeersteam probeert ons allen te sensibiliseren voor een veiliger verkeer via verschillende acties (fietsencontrole, opleiding omtrent 'dode hoek', fluo-jasjes verdelen voor elk kind), het ontspanningsteam zorgt voor verschillende topactiviteiten (smoefeltocht, Halloweentocht, paaseitjesactie en Hollandse avond).

U kunt bij de mensen van het bestuur altijd terecht met problemen, vragen, ideeën en/of voorstellen.

Tweemaandelijks is er een algemene vergadering.

Algemeen e-mail adres van het oudercomité: ocdeleeuw8210@gmail.com

Image Image