Kinderparlement

Op onze school is ook een leerlingenraad: ons "leeuwenparlement". Deze is samengesteld uit leerlingen van het 3e tot en met het 6e leerjaar. Zij komen regelmatig samen met leerkrachten en directie om schoolaangelegenheden te bespreken. We geven de kinderen hierbij inspraak, moedigen hun aan om initiatief te nemen en geven hun verantwoordelijkheid om de voorstellen mee te realiseren.

Enkele realisaties vanuit het kinderparlement:

  • Beurtrol speelplaatswerking
  • Aankoop spelmateriaal voor op de speelplaats
  • Afspraken voor opvolging van goede zorg voor het materiaal
  • Inrichting leeshuisje
  • Gedeelde zorg voor de netheid op de speelplaats en in de gangen
  • Organisatie van een talentenshow tijdens de middagpauzes
  • Organisatie van een voetbaltornooi
  • Frietjesverrassing als beloning voor de waargemaakte realisaties
Image Image