Voor de inschrijvingen van kinderen die in het schooljaar 2023-2024 naar school mogen komen, werden volgende zaken vastgelegd:

1. Bepalen van de maximumcapaciteit:

De school dient een maximumcapaciteit te bepalen.

Voor onze school gelden de volgende maximumcapaciteiten:

- niveau kleuter: 175

- niveau lager: 300

- vestigingsplaats Pastoor Staelensstraat: 175 kleuter

- vestigingsplaats Pastoor Staelensstraat: 100 lager

- vestigingsplaats Sint- Elooistraat: 200 lager

- school: 475

Deze maximumcapaciteit wordt elk jaar weer opnieuw bepaald.

2. Inschrijven van nieuwe leerlingen volgens de voorrangsgroepen:

Leerlingen die reeds ingeschreven zijn, moeten niet elk jaar opnieuw ingeschreven worden. Een inschrijving geldt voor de hele schoolcarrière tenzij de ouders besluiten van school te veranderen.

Voor de inschrijvingen van nieuwe leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 naar school mogen komen, gelden de volgende periodes voor de verschillende voorrangsgroepen:

- 1 september tot en met 18 september 2023: inschrijving van alle kinderen die behoren tot eenzelfde leefeenheid

• broers en zussen

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres

• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres

• kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen)

- 19 september tot en met 30 september 2023: inschrijving van kinderen van personeelsleden

- Vanaf 1 oktober 2023: vrije inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen die niet tot één van de voorrangsgroepen, hierboven beschreven, behoren.

We hebben geprobeerd om dit zo eenvoudig mogelijk te omschrijven, maar bij problemen of vragen kunt u altijd terecht bij de directie.

Wanneer u uw kind wilt inschrijven, kunt u gerust een afspraak maken door te telefoneren of een mail te sturen. Naast dit persoonlijk contact kunt u ook steeds terecht op één van de opendeurmomenten in de peuter-/eerste kleuterklassen.

Image Image